Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2015

vantasma
12:27
6135 4018 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPoranny Poranny
vantasma
12:23
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viazabka zabka
vantasma
12:22
Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy.
— Jacek Dukaj
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajeszczenie jeszczenie
vantasma
12:21
Reposted fromheima heima viajeszczenie jeszczenie
vantasma
12:20
😂
Reposted fromweightless weightless viazabka zabka
vantasma
12:19

March 10 2015

vantasma
07:22
9824 77da 350
Reposted frompolytox polytox viapsychodelik psychodelik
vantasma
07:20
The classic ford mustang 1967
Reposted fromuhuh uhuh viapsychodelik psychodelik

March 02 2015

vantasma
13:08
2359 23fb 350
Reposted fromoutline outline viayoursway yoursway
vantasma
13:08
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viayoursway yoursway
vantasma
13:08
0167 c761 350
Reposted fromscorpix scorpix viayoursway yoursway
vantasma
13:07
Cast your anchor | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viayoursway yoursway
vantasma
12:46
vantasma
12:45
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viajeszczenie jeszczenie
12:44
9076 865b 350
Reposted fromochgod ochgod viajeszczenie jeszczenie
vantasma
12:41
6863 65f7 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeszczenie jeszczenie

February 18 2015

vantasma
17:48
Sekret życia to wiedzieć, że sam spełniasz swoje marzenia. Gdy idziesz za głosem serca. Wierzysz w siebie. Gdy możesz robić to, co chcesz, wtedy, kiedy chcesz. Gdy pamiętasz, kim jesteś i skąd pochodzisz.
Sekret życia to żaden sekret. Przenika cale twoje życie. To radość z tego, co już jest. Właśnie tu. Właśnie teraz. Wszędzie wokół ciebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viazabka zabka
vantasma
17:47
8244 ef84 350
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
Reposted fromfuckingwonderland fuckingwonderland viaeazyi eazyi
vantasma
17:36
9872 5998 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapensieve pensieve
vantasma
17:12
4968 17ae 350
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl